4/20/2016

women in chanelkrólikarnia
1-20.04.2016
women in chanel by peter & ingela klemetz farago


"być słowianką oznacza mieć świadomość swoich korzeni, SZANOWAĆ TRADYCJE I
PRZEKAZYWAĆ JĄ DALEJ. słowiańskie kobiety od reszty kobiet na świecie odróżnia nie tylko
uroda, ale także podejście do życia i wybór życiowych priorytetów"
- MONIKA JAC JAGACIAK"być słowianką? to KOCHAĆ ŚMIECH, zabawę, taniec, radować się i być blisko natury.
Sensualność i HONOR to nasze drugie imię"
- KASIA STRUSS"byś słowianką to być kobietą rodzinną, SZANUJĄCĄ TRADYCJE I ZWIĄZANĄ ZE SWOIM
KRAJEM. postrzegane jesteśmy jako kobiety silne, z charakterem, serdeczne, inteligentne
i urodziwe"
- ANJA RUBIK"im jestem starsza, tym bardziej jestem przekonana, że uroda nie ma nic wspólnego z UKŁADEM
KOŚCI. uroda pochodzi ze środka"
- MAŁGOSIA BELA"dla mnie słowiańskość zakorzeniona jest w naszych cechach. RODZINNOŚCI, ZARADNOŚCI,
STĄPANIU TWRDO PO ZIEMII, a jednocześnie umiejętność czerpania jak najwięcej z każdej
chwili"
- ANNA JAGODZIŃSKAMAGDALENA FRĄCKOWIAK (POLAND)BARBARA PALVIN (HUNGARY)CAROLINA BRASCH NIELSEN (DENMARK)VANESSA AXENTE (HUNGARY)źródła
Glamour / YouTube / faragofarago.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz