4/20/2016

women in chanelkrólikarnia
1-20.04.2016
women in chanel by peter & ingela klemetz farago


"być słowianką oznacza mieć świadomość swoich korzeni, SZANOWAĆ TRADYCJE I
PRZEKAZYWAĆ JĄ DALEJ. słowiańskie kobiety od reszty kobiet na świecie odróżnia nie tylko
uroda, ale także podejście do życia i wybór życiowych priorytetów"
- MONIKA JAC JAGACIAK